Pravda a lož. Pravda a klamstvo. Pravda a cigánstvo

4. septembra 2022, anina, ČRIEPKY ZO ŽIVOTA

Uvedené slovné spojenia zrejme každý prijme po svojom. To posledné nemá byť urážka Rómov. Kedysi dávno naši prarodičia zvykli deti napomínať slovom: „Necigáň“! Čo znamenalo, že treba hovoriť pravdu, neklamať.

ČO JE PRAVDA?

Nepoviem nič nové, iba skonštatujem, že PRAVDA je filozofická kategória. Podľa druhu hovorímeo pravde absolútnej (plne vyčerpávajúcej, nemennej) a o pravde relatívnej (neúplnej, zmeniteľnej alebo čiastočnej).

Na margo uvedeného ešte možno dodať, že okrem matematiky sa v ostatných vedách absolútna pravda vyskytuje zriedkavo. Skôr narodení vedia, že prehlbovanie poznania často vedie k tomu, že to, čo kedysi bolo vedou považované za absolútnu pravdu sa s odstupom času ukázalo nepravdivé alebo pravdivé iba za určitých podmienok. Rozhodne to nie je  ničím nepodložené prekrúcanie stavu veci!

Relatívna pravda je naproti tomu vlastnosť neúplných poznatkov o skutočnosti. Počas vývinu sa môže meniť, spresňovať, nahrádzať novým.

Takto by som mohla citovať ďalších mysliteľov, autorov definície PRAVDY, ibaže nie je to môj zámer.

Pozastavujem sa nad tým, koľko je v dnešnej dobe „filozofov“, hlavne na  sociálnych sieťach.

ČO JE LOŽ, KLAMSTVO, CIGÁNSTVO?

Wikipedia uvádza, že je to: „Úmyselná nepravda vydávaná za pravdu. Výrok, ktorý prekrúca skutočný stav veci.“

Zdá sa, že  dnešná doba má naozaj veľa „filozofov“,  ale aj  „historikov“. A tak si kladiem otázku, čo na to hovoria skutoční filozofi a historici? Podľa môjho názoru často dochádza k úmyselnému prekrúcaniu faktov. Prečo mlčia? Prečo nepublikujú svoj názor, svoje stanovisko, nevyjadria sa  k súčasnému dianiu. Ospravedlňujem sa, ak to nie je pravda. Na druhej strane, aj my bežní návštevníci internetu, alebo iných debát radšej schovávame hlavu, ako by sme so vztýčenou hlavu povedali svoj názor. Bojíme sa?

Ešte by som chcela pozornosť upriamiť na našu pamäť. Pamäť pracuje s tými informáciami, ktoré si naše vedomie vyberie na ďalšie spracovávanie, považuje ich za dôležité. Z čoho mi vyplýva, že každý si môže konkrétnu situáciu pamätať odlišne, skreslene alebo naopak veľmi autenticky. Čo je potom PRAVDA?

Podľa môjho názoru to, čo prezentujeme verejne – osobne, v reálnom čase a na reálnom mieste alebo na internete nie  je prezentovanie pravdy, ani klamstva. Je to môj, tvoj, náš NÁZOR. Tak by s tou informáciou mal pracovať odosielateľ i prijímateľ informácie – prezentovaného názoru.

Ak si niečo myslí „Terka Horná, z Nového potoka“, verejne sa s tým prezentuje, často sa arogantne presadzuje a pritom uráža všetkých okolo seba napravo i naľavo spravidla nereprezentuje pravdu. Hovorí, píše to, čo je jej NAZOROM. Môže sa názorovo  zhodnúť s určitou skupinou ľudí, ale to ešte neznamená, že majú  PRAVDU.

Život je zmena, porovnávať sa dá iba porovnateľné a samozrejme optikou doby, ktorú hodnotíme. Inak by to bolo odtrhnuté od reality. Nezabúdajme ani na  kritické myslenie, na pochopenie informácií v čo najširších súvislostiach.

Vždy som fandila mladým ľuďom. V rámci svojich možnosti som ich podporovala, vytvára podmienky na ich sebarealizáciu. Verím mladým, ibaže napriek tomu, by som sa chcela  o 50 rokov niekde „z obláčika“ pozerať na to, ako bude nová generácia hodnotiť dobu dnešných mladých ľudí.

Prosím, v mojom príspevku nehľadajte pravdu ani lož. Prezentujem iba svoj názor, s ktorým môžete a nemusíte súhlasiť.

Nezabúdajme:

 „Čo je prvoradou povinnosťou človeka? Byť sám sebou. Duch pravdy a duch slobody sú piliermi spoločnosti.“ Henrik Ibsen nórsky dramatik, divadelný režisér a básnik 1828 – 1906