Thurzo-Fugger zážitková expozícia

14. mája 2022, anina, ČRIEPKY ZO ŽIVOTA

V Banskej Bystrici oprášili vyše 500 ročnú históriu v novej zážitkovej expozícii, ktorú nájdete v Barbakáne, v historickej časti mesta.

Z dostupných materiálov sa dozvedáme o Turzovsko-Fuggerovskej spoločnosti s Medeným hámrom, ktorá sa do histórie mesta Banská Bystrica, širšieho okolia a baníctva zapísala  „medenými“ písmenami.

Thurzo-Fuggerovská spoločnosť bola na svoju dobu považovaná za svetový unikát so svojim Medeným hámrom, ktorý produkoval hotové medené výrobky určené priamo pre spotrebiteľa.

Milujem históriu, preto ma informácia oslovila hneď na prvý raz. Navštívila som zážitkovú expozíciu spolu s priateľkami Boženkou a Lydkou. Prostredníctvom  našich zážitkov ponúkam malú upútavku na jedinečnú zážitkovú expozíciu.

Čo môžete vidieť?

Pre mňa osobne to bol prvý zážitok s využitím moderných technológii, ako sú dotykové obrazovky, 3D vizualizácia, 360° vizualizácia. Prostredníctvom nich sme sa pomyslene poprechádzali vo výrobných priestoroch Medeného hámra v čase jeho najväčšej slávy.

Celou expozíciou vedie časová os,

kde pomocou  augmentovanej reality- pomocou mobilných telefónov majú účastníci možnosť oboznámiť sa  s jednotlivými etapami baníckej histórie regiónu.

Ďalším zaujímavým sprístupnením histórie sú „živé obrazy“ Ján Thurzo a Jakob Fugger rozprávakú o  najväčšom podniku svojej doby na prelome 15.a 16.storočia. O vzniku Banskej Bystrice  veľa zaujímavého prezradí prvý richtár Ondrej.

Ďalšie informácie sa týkali obcí v okolí Banskej Bystrice, kde môžeme dodnes pozorovať stopy baníckej histórie:  Špania Dolina, Staré Hory, Ľubietová či Malachov.

Zážitková expozícia v Barbakáne je otvorená každý deň od 10:00 hod. do 18:00 hod. Odporúčam nahlásiť sa vopred, najmä pokiaľ ide o skupinu. My sme mali šťastie, prišli sme pred desiatou hodinou, ešte pred prvou ohlásenou skupinou.

Kontakt: T: 048/4330629, prípadne e-mail: tfze@banskabystrica.sk

Lepšie raz vidieť, ako 100x počuť!

Fotografie: autorka blogu